Osäkert med fortsatt utgrävning vid Spillings

Det var för några år sedan som den stora silverskatten vid Spillings i Othem på östra Gotland hittades och tanken var att länsmuseet på Gotland i sommar skulle undersöka området närmare.
Men trots att de fått tillstånd att gräva är det fortfarande osäkert om det blir någon utgrävning. Dels är det frågetecken kring finansieringen och dels är det problem att hitta arbetslösa arkeologer - utgrävningen är nämligen tänkt som ett arbetsmarknadsprojekt. Om och när utgrävningen kommer igång beräknas den pågå i ungefär två månader.