Ingen höjd moms för turismen

Beskedet gav politiker från alla partier till företrädare för turistnäringen på ett seminarium i Visby.
En statlig utredning har tidigare i år föreslagit en enhetlig momssats på 22 procent vilket bland annat skulle innebära en stor prishöjning på resor och hotell. Men nu kan den svenska turistnäringen andas ut, eftersom politikerna säger nej till en momshöjning.