Försök att få Östersjön särskilt skyddat

Sverige vill ha ett möte med de andra östersjöländerna för att göra en gemensam skrivelse till FN om att få Östersjön klassad som särskilt känsligt havsområde.
Enligt inbjudan ska mötet hållas i Stockholm i september, och en eventuell ansökan kan behandlas av FN i mars nästa år. Går ansökan igenom kan det leda till förbud mot vissa miljöfarliga transporter i Östersjön.