Länsmuseet vill ha bättre vägar

Länsmuseet på Gotland vill att kommunen underhåller vägarna till museigårdarna på landet bättre.
Länsmuseet har tre museigårdar på landet; Kattlunds i Grötlingbo, Petes i Hablingbo samt Norrbys i Väte. Men vägarna till gårdarna är i så dåligt skick att besökarna tvingas kryssa mellan hål och gropar. Och länsmuseet tycker att fordonen utsätts för onödigt mycket slitage. Från museets sida är de medvetna om att kommunen måste spara, men undrar om det ändå inte går att få fram pengar efter omprioriteringar. Länsmuseet påminner också om att turismen har stor betydelse för Gotland.