Fartygens spillolja dyr för Gotlands kommun

Svenska hamnar borde ta betalt för hur mycket spillolja de tar emot, istället för att som nu låta tömningen ingå i hamnavgiften, anser hamnchefen i Visby Ralf Westeren.
Varje år lämnar fartyg nästan tusen kubikmeter spillolja i de gotländska hamnarna. Det handlar om olja från fartygsmaskineriet, olja som är blandad med vatten. Hanteringen av det här kostar kommunen ungefär en och en halv miljon kronor om året, en kostnad som ska täckas av hamnavgifterna. I Sverige ska avgiften för att ta hand om spilloljan ingå i hamnavgiften. I många andra länder betalar man efter hur mycket man lämnar, och då är det billigare att vänta tills fartyget kommer till en svensk hamn. Så Ralf Westeren hoppas att svenska hamnar också får möjlighet att ta betalt efter volymen