Svår granskning av Sverigeflyg

Företaget Sverigeflyg försvårar granskningen av bolaget som länsstyrelsen har beslutat om, efter att en av minoritetsägarna krävt det. Det säger advokaten Ola Åhman som fått uppdraget att granska bolaget.

Ola Åhman har inte fått ut den information som krävs för att göra granskningen.

Sedan Sverigeflyg omorganiserades, så att de bolag som ska granskas inte längre är dotterbolag till Sverigeflyg, så tycker styrelsen inte att den behöver lämna ut någon information alls.

– Jag tycker att det är lite tråkigt och småsint. Granskningsmannen är ju en opartisk och objektiv granskare som ska utreda vissa förhållanden som minoriteten enligt aktiebolagslagen har rätt att få utredda, säger advokaten Ola Åhman till Radio Gotland.