Strid om kyrkomark

En strid om kyrkomark på Gotland kan bli prejudicerande för resten av landet. Ett riksdagsbeslut har gjort att Visby stift övertagit den så kallade prästjorden, alltså den mark som sockenborna en gång skänkte till sin kyrka.

Marken har sedan dess ägts av församlingarna, men en lag som kom till efter att kyrkan skildes från staten gör att den nu tillhör stiften.

Näs är en av de gotländska församlingar som inte accepterar riksdagsbeslutet som ledde fram till lagändringen.

Församlingen har drivit tvisten vidare till Svea hovrätt