Får inte bygga strandnära hus

Ägarna till en fastighet vid Överstekvarn i Lummelunda får ingen dispens från strandskyddet för att bygga två bostadshus.

Kommunen har gett dem bygglov, men nu vill fastighetsägarna att husen ska stå 25-30 meter närmare stranden än vad som anges i bygglovet.

Skälet är att de varken vill störa eller bli störda av friluftslivet i parken nedanför Lummelundsbruk. De tycker att parken skulle ta skada av husen och att de skulle passa bättre närmare stranden, där det redan finns äldre bebyggelse.

Fastighetsägarna har tidigare försökt få bygga på samma plats. Då gick ärendet ända upp till miljödomstolen, som avslog. Och länsstyrelsen avslår också den här ansökan om dispens från strandskyddet.

Oavsett om husen byggs i parken eller närmare stranden, så påverkar de allmänhetens möjligheter att röra sig fritt i området för mycket, konstaterar länsstyrelsen.