Unika flistak av kalksten räddas

De gamla flisstaken av kalksten som är unika för Gotland ser nu ut att kunna räddas. Till hösten kan kalkstensbrytning starta i ett brott mellan Gammelgarn och Ardre.ö
Det blir bodarna vid Vitvärs fiskeläge som först ska få nytt tak, berättar byggnadsantikvarie Stefan Haase på länsmuseet.