Oro för att tullen försvinner från Gotland

Nu har länsstyrelsen och landshövding Lillemor Arvidsson skrivit brev till tullverket där det poängteras att tullens närvaro på Gotland är av utomordentlig betydelse - inte minst för nya försöksverksamheten Gotsam.
De senaste åren har tullen minskat rejält på Gotland. Det mesta som idag utförs handlar om underrättelsearbete och att undersöka dom tips som kommer in. själva bevakningen av kuster sköts mest av polis och kustbevakning. Tullverket utreder just nu hur hur tullen ska se ut framöver i landet och det gör länsstyrelsen orolig för att tullen på sikt helt ska försvinna från ön. I den utrending som nu görs är tanken att man ska sats på de platser där det redan idag förs många beslag av cigaretter, sprit och narkotika. Det handlar om Skåne och Öresundsområdet, delar av Stockholms skärgård , men inte Gotland.