Avverkning i reservat anmäld

Länsstyrelsen har anmält lantbrukaren Jörgen Lingvall, för att han avverkat ett 50-tal värdefulla askar i naturreservatet Bosarve lövskog på södra Gotland.

Jörgen Lingvall själv erkänner avverkningen, men säger att det handlade om att ta undan redan död skog. Av olika skäl accepterar han inte naturreservatet. Han säger också att han behöver virket.

Enligt länsstyrelsen blev området reservat i maj 2008. Avverkningen genomfördes på sommaren, men upptäcktes först till vintern.

Jörgen Lingvall anser att han har laglig rätt att ta ved i sin skog utan avverkningstillstånd.