Oro för fiskeläget Nabben i När

Framtiden för fiskeläget Nabben i När på östra Gotland kan vara hotad. En ny markägare vill reda ut vad som gäller mellan markägarföreningen som äger den samfällda marken och bodägarföreningen.

Det skiljer tre miljoner kronor mellan två olika värderingar av marken. Enligt den högsta värderingen är marken fiskeläget står på är värd 4,5 miljoner.

Men det finns inget arrendeavtal mellan föreningarna, utom ett från 1600-talet. Med höga arrenden oroar sig en kvinna i När för att fiskeläget förlorar sin ursprungliga karaktär.

Nu har flera av öns myndigheter och även hembygdsförbundet fått brev från kvinnan i När, där de uppmanas att utreda förutsättningarna för att bevara Nabbens fiskeläge.