Skolverket

Guteskolan får starta lågstadium

Skolverket har nu gett klartecken till den privata Guteskolans ansökan om att få starta skola också för yngre elever i Visby. Det handlar dels om årskurserna ett till fem, dels om en förskoleklass.