Sillgrisslor tappar i vikt

1500 sillgrissleungar har nu ringmärkts vid Stora Karlsö. Årets märkning visar att ungarna minskat i vikt, vilket kan tyda på förändringar i Östersjöns miljö.
Ringmärkningen är ett sätt att få bättre svar på sillgrisslornas beteenden och få en hjälp med förståelsen av vad som händer i Östersjön, det säger forskaren Henrik Österholm, som varit ansvarig för ringmärkningen i år. Uppemot 5000 sillgrisslor fastnar i fisknät och på sikt kan det vara ett hot mot sillgrisslestammen i Östersjön, tror han. Ringmärkningen visar också att sillgrisslorna kan bli gamla, den äldsta som hitills inrapporterats var hela 29 år gammal.