Sex varslas vid sågen i Klintehamn

Gotlandsflis sågverk i Klintehamn varslar sex av de 44 anställda om uppsägning. Anledningen är att företaget tvingas dra ner på produktionen eftersom lagren är fyllda, säger vd Ulf Ahlby.