snäck

Krav på villavagnar ifrågasätts

Snäcks camping protesterar mot kravet på att villavagnarna ska omfattas av bygglov. Företagets advokat hävdar att en villavagn är att jämställa med en husvagn, och att det därför inte behövs något bygglov.

Bakgrunden är att kammarrätten riktat hård kritik mot Gotlands kommun för att de gett tillfälligt bygglov för villavagnar vid Snäck. Kammarrätten skrev i sin dom att det kan inte handla om nåt tillfälligt bygglov, eftersom det har utförts omfattande markarbeten där, och villavagnarna har både vatten och el.

Men nu har Snäcks Camping AB genom sin advokat överklagat till Regeringsrätten. Advokaten hävdar att enligt EU-standard är villavagnar att jämställda med husvagnar och då behövs inget bygglov, det är ju en campingplats vagnarna står på.

Bolagets jurist resonerar vidare att i dag kräver en camping både el och vatten samt asfalterade ytor att ställa bilar på. Därför är de markarbeten som gjorts på Snäck inte bygglovspliktiga.

Dessutom tycker advokaten att regeringsrätten bör fastställa tydliga och enhetliga regler för villavagnar. I dag väljer landets kommuner att tolka reglerna på olika sätt och många campingägare drar sig därför för att ställa upp villavagnar, eftersom det är krångligt med tillstånd, säger advokaten.

Om Regeringsrätten trots att skulle besluta att det var fel att ställa upp campingvagnarna, är Snäcks camping inte skyldigt att återställa marken, anser företagets advokat.