Vill passera länsvägen säkrare

Boende i Tofta vill ha ett övergångsställe eller en vägtunnel under länsväg 140 i Tofta på Gotland.
Väg 140 är en av öns mest trafikerade vägar både sommar och vinter. Vintertid bor ett par hundra personer i området och sommartid upp emot ett tusen. Dagligen korsas den trafikerade vägen för att de boende ska nå lanthandeln och stranden. Förutom ett övergångsställe vill de boende att hastigheten sänks till 70 kilometer i timmen vintertid och 50 sommartid.