Protester mot att camping på Gotland byggs ut

Nu kommer protester mot planerna på att bygga ut campingen vid Björkhaga i Sanda. I Klintehamn har det satts upp protestlistor, hittills har ett 40-tal personer som skrivt under.
Björkhaga camping har i flera år drivits som ett stillsamt familjeföretag - och servicen har begränsats till enklast tänkbara, med en korvkisk och café som enda lyx. Hit har det kommit familjer som föredragit att njuta av sol,sand och tallskog och som inte haft några andra anspråk. Men i fjol tog Kneippbyns ägare familjen Werkelin över anläggningen och har planer på att göra det till en av Gotlands modernaste anläggningar, som Pigge Werkelin uttryckt det, med en ny stugby. Men vatten- och avlopp har dömts ut av myndigheterna och om det ska bli någon utbyggnad måste det investeras. Bo Björkman, som är byggnadsnämndens ordförande, säger att det ska också till en ny detaljplan för området, som förhoppningsvis blir klar i höst, och då får både Klintebor, Sandabor och andra möjlighet att säga sitt, säger han. Detaljplanen kan också bli kontroversiell - familjen Werkelin har tidigare ansökt om att få bygga på strandskyddad mark.