Inget skäl att klaga på braskamin

Ett överklagande av en kontrollplan för braskamin i fastigheten Pipdånen vid Stenkumnlaväg i Visby, avslås av länsstyrelsen på Gotland.

Det är några grannar som överklagat beslutet om kontrollplanen. Men länsstyrelsen konstaterar att en kontrollplan för braskamin och rökkanal inte är detsamma som ett beslut och att de klagande inte är så berörda att de har rätt att överklaga.