Holländare kan bli gotlänningar

Lugn och ro och öppna landskap och inte så mycket folk är argument som Gotlands kommun hoppas kunna locka holländare att flytta till Gotland för att öka befolkningen på ön.

Holland är oerhört tätbefolkat jämfört med Sverige, och 135 000 holländare utvandrar årligen från sitt land.

Kommunens näringslivschef Carl-Johan Löwenberg, säger att många holländare är mycket företagsamma och en del redan har lärt sig svenska.

Kommunen har bevakat en mässa i Holland för folk som vill flytta från sitt land och nu pågår en sammanställning av intrycken från mässan som ska läggas fram för kommunstyrelsen.