Marpes träsk på Fårö skall skyddas mera

Länsstyrelsen vill att Marpes träsk på Fårö ska skyddas. Tanken är att träsket ska ingå i EU:s Natura 2000 för särskilt värdefulla naturområden. Marpes träsk är en sjö där det växer så kallad gotlandsag. Dessutom växer den sällsynta orkidén gulyxne vid träsket. Därutöver anser länsstyrelsen att områdena kring Marpes träsk i sig har särskilt höga naturvärden. Länsstyrelsen vill nu träffa markägarna för att informera dom om vad Natura 2000 innebär.