Sand och släke hopschaktat på badstrand

Någon har schaktat upp sand och släke på stranden intill badplatsen vid Bungeviken på norra Gotland. Ärendet är anmält till länsstyrelsen, som nu ska utreda om tilltaget strider mot de strandskydds- och naturreservatsbestämmelser som gäller för området.