Arbetsdomstolen avgör uppsägning i vården

Under våren och försommaren tar Arbetsdomstolen upp tvisten mellan Gotlands Kommun och fackförbundet Kommunal gällande uppsägning av två personliga assistenter.

De två varslades om uppsägning efter att ha anmälts enligt Lex Sarah för att ha brustit i vården av en funktionshindrad. Från början sas fyra assistenter upp, men två har valt att acceptera den förlikning kommunen erbjudit.