Algblomning på nordöstra öns stränder

Enligt SMHI ligger det mycket alger runt hela Gotland. Radio Gotland har ringt runt till flera hamnar och stränder för att försöka ge en bild av algläget vid lunchtid.
Från nordöstra Gotland, från Herrvik och norrut till Fårösund, rapporteras om en tjock sörja av alger ända in till stranden. Något mindre med alger är det längs den sydöstra kusten, men det ligger ett tjockt algbälte en till ett par kilometer ut från stranden. Längs den västra kusten rapporteras algbälten till havs men här har algerna inte nått stranden. På Gotska Sandön har tillsynsmännen inte sett till några alger, men situationen kan snabbt förändras om vinden ökar eller ändrar riktning. Informationscentralen i Stockholm ger rådet att små barn och hundar inte bör bada där vattenytan täcks av alger, och även andra bör bada med försiktighet.