De vill stoppa hotellbygge i Visby

Två Visbybor har inte gett upp hoppet om att stoppa det hotellbygge som planeras på Hällarna, strax norr om bilprovningen i Visby, i korsningen Gutevägen-Söderväg.

De två Visbyborna överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta en ny detaljplan för området.

Hotellbygget vid Göransgården har ju redan stoppats eftersom ägaren inte tror att det behövs mer rum i Visby - då finns det heller ingen anledning att bygga ett hotell på Hällarna, anser de klagande.