Förorenade muddermassor i Slite

Slitetippen kan få ta emot en del av muddermassorna från Slite hamn.

Kommunen har fått tillstånd att dumpa merparten av muddret till havs, men en del har visat sig vara förorenat. Det är i området söder om Apotekskajen som föroreningarna finns.

Muddermassorna från den delen av hamnen föreslås läggas i containrar och köras till Slitetippen.