Fårö

Kritik mot att återvinningsstation tas bort

Föreningen Fårö framtid är kritisk till att kommunen tar bort återvinningsstationen på Fårö och ersätter den med två platser där man kan lämna sopor i gröna säckar för 83 kronor och grindhämtning av återvinningsbart material.

Men tekniska förvaltningen anser att Fåröborna i stället kommer att få en förbättring när det nya sopsorteringssystemet med källsortering införs även där.

Men om man vill slänga grovsopor, exempelvis möbler, får man ta dem till återvinningsstationen i Fårösund.

Förutom sophämtning för de boende och de som har sommarstugor på Fårö kommer det att säljas gröna säckar.