Förorenad jord får flyttas

Länsstyrelsen har inget emot att den förorenade jorden som hittats i utfyllnadsmassorna vid ombyggnaden av Slite hamn transporteras till en godkänd efterbehandlingsanläggning, förslagsvis Slitetippen.

Det är så kallade PAH, polycykliska aromatiska kolväten, som hittats i cirka 60 kubikmeter av massorna.

Entreprenören Skanska har lämnat in en anmälan om efterbehandling av förorenad jord till länsstyrelsen.

Skulle mer förorenade massor upptäckas måste länsstyrelsen kontaktas igen.