Strand i Vamlingbo. Foto: Jonas Neuman/SR Gotland.
Nytt lagförslag

Kommunen tar över strandskyddet

Regeringen vill öppna för fler strandnära byggen i glest befolkade delar av landet med gott om orörda stränder, men stärka strandskyddet vid hårt exploaterade kuster som på Gotland.

Efter många års politiska turer lägger regeringen på onsdagen fram sitt slutliga förslag till ny strandskyddslag för riksdagen.

Lagrådet har inte haft några allvarliga invändningar mot förslaget. Det har däremot Naturskyddsföreningen, som hävdar att lagen inte räcker för att stoppa byggen vid attraktiva och kraftigt bebyggda stränder.

Det håller miljöminister Andreas Carlgren inte med om, även om han medger att många kommuner släppt fram för mycket bebyggelse vid hårt exploaterade stränder.

-Miljöorganisationerna ger en mycket snedvriden och överdriven bild, jag påpekar envist att det finns mycket klara förstärkningar i lagförslaget, säger han.

Kommunalt huvudansvar

Liksom tidigare gäller ett generellt förbud i hela landet att bygga inom 100 meter från strandlinjen. Vid hårt exploaterade stränder ställs särskilda, i lagen preciserade, krav för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet.

Det nya är att kommunerna får huvudansvaret för att pröva strandskyddsärendena. De ska i sina översiktsplaner, framför allt i inlandet, i glesbygden, och längs Norrlandskusten (utom Höga kusten), kunna peka ut områden för så kallad landsbygdsutveckling.

I sådana trakter ska det bli möjligt att bygga hus vid i dag strandskyddade och obebyggda stränder. Regeringen anser att det finns gott om orörda stränder på glesbefolkade orter som kan byggas ut, men varsamt.

-När en kommun anger ett område för landsbygdsutveckling kan de inte peka ut huvuddelen av stränderna, utan måste visa att de uppfyller strandskyddets syften att värna allemansrätten och naturvården längs stränder, säger Andreas Carlgren.

Kan överprövas

Men länsstyrelserna ska kunna gå in och överpröva kommunala strandskyddsbeslut och ska övervaka att kommunerna verkligen följer lagens anda.

Det lättade strandskyddet gäller inte kuststräckan från norska gränsen och upp till Uppland i höjd med Forsmark, där skärps enligt regeringen strandskyddet.

Kommunerna ska också vara restriktiva med att tillåta strandnära byggen i tätorter, längs Norrlandskusten, runt Gotland och vid Vänern, Vättern, Mälaren och Siljan. Den ny lagen kommer enligt regeringen att stoppa det så kallade smygboendet i sjöbodar och uthus.

Den nya lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juli i år. Kommunernas möjlighet att ge dispens för landsbygdsutveckling dröjer till den 1 februari 2010.

Det skriver TT.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".