Littorin vill sänka bidragsgräns

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin anser att dagens åldersgräns för startaeget-bidrag är för hög.
- Idag är gränsen 25 år, men det finns många 22-23-åringar som har bra idéer för att starta eget och som kan behöva lite hjälp med det, sa Sven Otto Littorin när han besökte Visby på måndagen.

Det är framför allt den ökande arbetslösheten bland ungdomar som är oroande, anser Littorin, som samtidigt framhöll att Gotland ligger betydligt bättre till än dom flesta andra län, framför allt för att man har många småföretag inom en rad olika branscher vilket gör arbetsmarknaden mindre sårbar.

Gotland är det femtonde län som arbetsmarknadsministern besöker för att träffa företagare och tala med arbetsförmedlare.

Här på Gotland besökte han båtfabriken i Visby och talade med ledningen för CMI Composite, bland annat om vilka svårigheter som finns idag med finansiering och stöd från Almi.