Furillen

Landshövdingen missförstod

Landshövding Marianne Samuelsson godkände Björn Ulvaeus byggplaner på Furillen utan att förstå vad hon beslutade om. Hon hävdar att Naturvårdsverkets överklagan i strandskyddsärendet handlade om en formalitet - trots att verket självt säger att det var sakskälen de invände mot.

Det visar Radio Gotlands granskning av ärendet, som i går för andra gången överklagades av Naturvårdsverket.
Det handlar om de strandskydds- och reservatsbestämmelser som kan avgöra om Björn Ulvaeus studioplaner på Furillen går igenom eller inte. Naturvårdsverket överklagade i februari kommunens dispenser från miljöskydden, och landshövdingen avslog den 20 mars verkets överklagan.

- Det beslut vi har fattat är att avslå Naturvårdsverkets klagande på att kommunen inte hade rätt att besluta i strandskyddsärende, sa landshövding Marianne Samuelsson efter beslutet.

Och att klagandet handlar om beslutanderätt i strandskyddsfrågan hävdade hon fortfarande den 3 april. Men det stämmer helt enkelt inte.
Naturvårdsverket klagade inte på kommunens delegationsrätt att besluta i strandskyddsärenden, utan på de - enligt verket och juridisk expertis - undermåliga skäl kommunen angett för beslutet. 

-Vårt beslut handlade om själva beslutet som de fattade. Vi har inte ifrågasatt deras delegationsrätt. Den kan i och för sig diskuteras, men i vårt överklagande har vi inte ifrågasatt den. Vi har bara ifrågasatt själva beslutet att medge dispens, säger Naturvårdsverkets handläggare Per Nilsson.

-Vad innebär det att vår landshövding har ensam avslagit ert överklagande och tror att det handlar om delegationsrätten när det handlar om sakfrågan?
- Då har hon tänkt fel. Kanske att hon har fattat fel beslut om inte hon förstått vad vi har överklagat, säger Per Nilsson.
I det skriftliga avslag som landshövding Marianne Samuelsson undertecknade den 20 mars finns inte missförståndet med, men muntligt har hon hela tiden hävdat sin felaktiga version, som fått spridning som verklighet i Radio Gotland och i tidningarna GT och GA.
Felaktigheten är viktig, eftersom den avvärjt de centrala kritiska frågorna till landshövdingen - och även till byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson, som spridit samma missuppfattning i media - kring varför de egentligen godkänt undantag från naturreservat och strandskydd.

Marianne Samuelsson hävdar fortfarande - mot Naturvårdsverkets nekande - att deras överklagande handlade åtminstone delvis om strandskyddsdelegationen.

- Min uppfattning är att det handlade om både och från Naturvårdsverkets sida. Och i sak gör det absolut ingen skillnad, säger Marianne Samuelsson till Radio Gotland den 3 april.