Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunal kommenterar varsel

Ett hundratal barnskötare, vaktmästare och andra anställda inom skola och barnomsorg har fått besked av sina chefer att de kan tvingas sluta, till följd av neddragningarna.

Kommunals ombudsman på Gotland Jan Rehn uppmanar nu alla som fått det beskedet att verkligen se över hur länge de varit anställda inom kommunen, för tidigare har man hittat flera felaktiga uppgifter om anställningstid.

Det kan till exempel handla om att personer tidigare arbetat inom vård och och omsorg innan de blev anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen, men att deras tid på tidigare arbetsplats inte räknats med. Senast den 17 april vill BUF att de som tror att deras uppgifter är felaktiga hör av sig.