Tingsrätten

Kommunen förlorade mobbningsmål

Gotlands kommun ska betala 30 000 kronor i skadestånd till den pojke som utsattes för mobbning i en skola på Gotland. Det har Gotlands tingsrätt beslutat i en dom som väntas få stor principiell betydelse.

Tingsrätten skriver i domen att kommunen på två sätt överträtt lagen om förbud mot kränkande behandling av barn.
Dels har skolan inte kunnat visa att den verkligen utrett fallet noga och den har inte heller visat att den gjort tillräckligt för att stoppa mobbningen.

Bland annat gjorde skolan fel när den bara satte in åtgärder som var riktade mot den mobbade pojken, inte mot de som mobbade honom.

Det måste, enligt tingsrätten, i sin tur lett till att pojken upplevde att det var han som var upphovet till problemen.

Däremot anser inte tingsrätten att det var något fel på skolans plan mot kränkande behandling, vilket elevombudsmannen hävdat.

Kommunens barn- och utbildningsförvaltning meddelar att domen först måste analyseras, innan några åtgärder vidtas.

Besked om eventuella åtgärder meddelas därför efter nästa sammanträde med nämnden, alltså den 14 april.