Uppvaktar om kyrkopengar

Kyrkan och länsstyrelsen uppvakar kulturdepartementet för att försöka få mer pengar till kyrkornas inventarier.

De senaste åren har kyrkorna på Gotland fått allt mindre pengar till så kallad kyrkoantikvarisk ersättning.

Att Visby stift jämförs med andra stift blir ofta missvisande, anser företrädarna från Gotland, eftersom Gotland har så många gamla kyrkor, kyrkogårdar och inventarier att bevara.

Den gotländska delegationen vill därför att den ekonomiska ersättningen höjs med minst tio miljoner kronor.