Gotlands kommun

Vill inte ha en ny skjutbana

Försvarets ansökan om att få bygga en ny skjutbana på Tofta skjutfält avslås av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Den militära övningsverksamheten på skjutfältet riskerar nämligen att begränsa möjligheterna att bygga 20 fastigheter intill skjutfältet.

Därför avstyrker kommunen försvarsmaktens ansökan om att få anlägga en ny skjutbana, uppföra en bullervall och även att utnyttja dagens skjutfält för skjutövningar.

Försvarsmakten har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd och kommunen har nu yttrat sig över den ansökan.