Ambulans farlig för patienterna

En ambulans på Gotland är så skramlig och bullrig att patienternas säkerhet är hotad.

Vissa undersökningar går inte att genomföra på grund av skakningar och buller. Dessutom är bullret ett stort arbetsmiljöproblem. Det skriver facket i en framställan till Arbetsmiljöverket.

Ambulansen ger intryck av att vara oisolerad och därigenom blir kommunikationen mellan personal och patient ytterst bristfällig under transporten.