Visby hamn

Ny skumanläggning invigd

En ny skumanläggning har invigts i Visbys oljehamn. Anläggningen är till för att förbättra säkerheten vid leveranser från de tankbåtar, som förser hela Gotland med bränsle av olika slag.

Oljehamnen tar in diesel, bensin och flygbränsle, det vill säga i stort sett allt bränsle som används på Gotland.

Vid en leverans pumpas bränslet i slangar från tankbåtarna och vidare upp i de rör som sedan leder till cisternerna i oljehamnen. Den nya skumanläggningen är till för att skydda från ett eventuellt läckage i samband med en sådan leverans.

Till oljehamnen kommer mellan en och två tankbåtar in i månaden för att leverera drivmedel. Den gamla anläggningen, som nu är utrangerad, har inte behövts användas på grund av något läckage.