Nord Stream

Undersöker ny dragning av gasledning

Gasbolaget Nord Stream kommer att undersöka om det är möjligt att lägga de planerade gasledningarna längre sydost om Hoburgs bank än bolaget först planerat.

Det är Sjöfartsverket och Naturvårdsverket som vill att bolaget ändrar rördragningen vid Hoburgsbank och flyttar rören längre sydost om banken.

Nord Stream tillmötesgår önskemålen och kommer nu att utreda en alternativ rördragning.

Alla som har synpunkter på bolagets planerade gasrör i Östersjön har möjlighet att lämna synpunkter till Naturvårdsverket senast den 25 maj.