Odlade cannabis i Follingbo

Två män i 20-års åldern har dömts av Gotlands tingsrätt för narkotikabrott. De har odlat, skördat och sen sålt en dal av narkotikan vidare.

Påföljden blir samhällstjänst i 100 respektive 40 timmar. En av männen ska också få behandling för sitt narkotikamissbruk.

En av männen har drivit upp haschplantor som han sedan planterat ut i Follingbo. Narkotikan har han sen skördat och sålt vidare.

Den andre mannen har hjälpt till att vattna odlingen och sen varit med och delat på förtjänsten vid försäljningen.