Hansahälsan och kommunen i tvist

Tvisten mellan den privata vårdcentralen Hansahälsan och Gotlands kommun är fortfarande inte löst.

Hansahälsan tycker att den borde få vissa närboende gotlänningar automatiskt inskrivna hos sig. Men så kan man inte tolka avtalet vi har, svarar kommunen.

Nu har Hansahälsan begärt ekonomisk ersättning från kommunen, något som dock inte hälso- och sjukvårdsnämnden går med på.

Hansahälsan väntas den här veckan bestämma om de drar kommunen inför rätta eller inte.