Färjeskadorna

Ingen kritik mot befälhavaren

Befälhavaren på m/s Gotland gjorde inte något fel den 24 mars då ena bogporten blev intryckt i hårt väder till sjöss, konstaterar Jörgen Zackau, enhetschef på transportstyrelsens sjöfartsavdelning efter att ha läst befälhavarrapporten.

Det är varje befälhavares skyldighet att skriva en rapport då någon kraftig driftsstörning uppstått på fartyget eller då någon annan allvarlig incident inträffat.

Befälhavarrapporten är ett formulär med data om exempelvis senaste klassningsrapport, hur många styrmän som fanns ombord hur många passagerare som fanns ombord. Det fanns enligt befälhavarerapporten fyra passagerare och 48 besättningmän den dagen den 24 mars då bogporten blev intryckt.

I den sammanfattade beskrivningen står att fartyget avgick klockan 11:17 från Oskarshamn och då användes fyra huvudmaskiner. Farten minskades efterhand till mellan 15 och 20 knop. Enstaka slag uppkom. Vid ankomst 15:21 i Visby noterades problem att öppna barbords bogportshalva.

Jörgen Zackau vid Transportstyrelsen säger att skadorna troligen hade kunnat undvikas om befälhavaren dragit ner på farten ytterligare eller om han ändrat kurs. Men han anser inte att befälhavaren brutit mot gott sjömansskap och ser just nu inte någopn anledning att gå vidare i ärendet.