Inga fler skolnedläggningar planeras

Det finns inga planer på att lägga ner några små skolor på landsbygden på Gotland de närmaste åren, enligt ordföranden in barn- och utbildningsnämnden Lena Celion (M).

Däremot har skolpolitikerna uppdragit åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda skolsituationen i området Västerhejde-Eskelhem-Tofta-Hogrän, eftersom det är många som flyttat in i de socknarna på senare år.

För att lösa problemet med pengar till regionalt stöd till de små landsbygdsskolorna, har BUN beslutat att begära extra anslag från kommunstyrelsen på fyra miljoner kronor.

I Västerhejde finns för närvarande 30 barn i kö till barnomsorg, och för att lösa det akuta problmet har BUN beslutat att sätta upp två paviljonger vid daghemmet Snobben i Vibble.