Vindkraftplaner oroar en del

Nya vindkraftsparker vid Lummelunda, på Lojsta hed och i havet norr om Östergarn - och så enstaka snurror här och där. Det är kommunens plan på hur vindbrukets effekt på Gotland ska 20-dubblas på 15 år.

Vid ett panelmöte i Hemse diskuterades hur planen rimmar med det gotländska landskapet, vad folk kommer att tycka om alla vindkraftverk - och hur det påverkar turismen.

Naturskyddsföreningen är orolig över hur utbyggnader påverkar fågellivet och varnar i en broschyr för att en vindkraftsverk på ett grund norr om Östergarn ligger mitt i ett känt fågelsträck.

Turistföreningen menade att satsningen på vindkraft är oproportionerlig.

Länsstyrelsen påpekade att utbyggnaden måste planeras minutiöst för att inte natur- och kulturvärden ska skadas för mycket.

Vindkraftsprojektörerna och byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson (C), var positiva till planen. De talade om att inte bara den globala miljön kräver en snabb omställning till förnyelsebar energi, utan också om att det är en god affär för Gotland.

Förespråkarna erkänner att målet om 2,5 tWh / år är satt delvis för att få regeringen att investera i en ny kabel till fastlandet, vilket i princip behövs för att kunna bygga fler vindkraftverk överhuvudtaget.

För närvarande finns omkring 150 vindkraftverk på Gotland, vilka har en effekt på cirka 90 megawatt. Den effekten behöver tiodubblas för att kunna producera målet om 2,5 terrawattimmar per år.