Stånga

Gumbalde golf får ha sex golfbilar

Gumbalde hotell och konferens har fått dispens från terrängkörningsförbudet, att använda sex golfbilar på Gumbalde golfbana i Stånga.

Eftersom det rör ett begränsat område och att påverkan från bilarna blir liten, tycker länsstyrelsen att det finns skäl att bevilja undantag från terrängkörningslagen.