Vamlingbo

Nej till bygge vid Sippmanne

Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut att ge positivt förhandsbesked för bygget av ett bostadshus vid Sippmanne i Vamlingbo, avslås av länsstyrelsen.

Det är några grannar som överklagat beslutet och är rädda för att det ska bli mer bebyggelse på platsen och att det är viktigt att bevara betesmarken.

De tycker också att huset som kommer att ligga framför deras fritidshus, kommer att förfula och inkräkta på deras boende.

Men länsstyrelsen tycker inte att det finns några särskilda naturvärden på platsen och att behovet av betesmark kan förhindra husbygget.

Det planerade huset och utfarten kan inte anses medföra några väsentliga olägenheter för de klagande, anser länsstyrelsen som avslår överklagandet.