Hoburgen

Majstregården överklagar bygge

Ägarna av Majstregården vid Hoburgen överklagar länsstyrelsens nej till en utbyggnad.

Ägarna vill utveckla Majstregården med byggnader för övernattning. Kommunen har sagt ja, men länsstyrelsen säger nej.

Det blir nu Miljödomstolen som får pröva om det är möjligt att ge ägarna undantag från strandskyddsbestämmelserna för en utbyggnad av Majstregården.