Får heta "Hemska Spel"

Det är ok för ett bolag att ta namnet Hemska Spel. Det anser patent- och registreringsverket som prövat namnfrågan efter invändningar från spelbolaget Svenska Spel.

Patent- och Registreringsverket anser att det inte finns någon risk för förväxling eftersom Svenska Spel arbetar med spelverksamhet och Hemska Spel bland annat erbjuder medicinska tjänster och hälsovård.

När det gäller uttalet finns vissa likheter, det medger Patent- och Registreringsverket, men anser ändå att varumärkena skiljer sig tillräckligt mycket åt för att inte anses vara förväxlingsbara.