Nej till värdshus vid Bomunds i När

Länsstyrelsen säger nej till ett planerat värdshus vid Bomunds i När. Tidigare har även kommunen sagt nej, både med hänsyn till bristen på vatten och påverkan på kulturmiljön.

De flesta grannarna har också varit negativa till det planerade bygget av ett värdshus med flyglar vid Bomunds.

Kommunens avslag av byggplanerna överklagades till länsstyrelsen. Men även där anses alltså placeringen av värdshuset olämpligt, både med hänsyn till landskapsbilden, kulturvärdena på platsen samt med tanke på möjligheterna att ordna vatten- och avlopp.