Utländskt ägande ökar på Gotland

Utländska ägande av fastigheter fortsätter öka. Statistik från SCB visar att 67 fritidshus runt om på Gotland av totalt 9 817 har utländska ägare, under 2007 var dessa 50.

Majoriteten av husägarna är från Tyskland, av de 67 husen ägs 40 av tyskar. Av de resterande ägarna är 6 norska och 21 från övriga länder.

I Sverige har nära 32 000 fritidshus utländska ägare, och det är knappt 6 procent av det totala antalet bostäder.

Men det är stor skillnad mellan länen. Kronobergs län har hela 39 procent utländska ägare, i jämförelse med Gotland där det utländska ägandet är under en procent.