Få lägenheter lediga

Det är fortfarande brist på hyreslägenheter inom allmännyttan på Gotland.

Under mars månad stod endast sju lägenheter outhyrda.

Av dem fanns två på norra Gotland, två på mellersta ön och en på södra gotland.

I Visby fanns inga ordinarie hyreslägenheter tomma.

Däremot var 13 studentbostäder i Visby outhyrda under mars.